15 พฤษภาคม 2562 แก้ปัญหาบึงบอระเพ็ดน้ำแห้ง จ.นครสวรรค์

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/280052

ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ลดลงต่อเนื่อง แม้จะมีการผันน้ำจากแม่น้ำน่าน เข้ามายังบึงบอระเพ็ด วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้มากนัก ล่าสุดได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน และเกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบบึง

ชาวประมงพื้นบ้านใน ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงมาก ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดลดลงมาก จนพื้นที่กลางบึงปรากฏเนินดินขนาดกว้าง และ มีตอไม้โผล่ขึ้นมาจำนวนมาก เป็นอุปสรรคในการนำเรือออกหาปลา รวมทั้งยังทำให้จำนวนปลาในบึงลดลงตามไปด้วย หากยังไม่มีฝนตกภายใน 2 สัปดาห์ ชาวประมงในพื้นที่คงต้องหยุดออกหาปลา เนื่องจากเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้ ระดับน้ำบึงบอระเพ็ดระดับปกติจะอยู่ระหว่าง 22.5 – 24 ม. จากระดับทะเลปานกลาง แต่ในปัจจุบัน บึงบอระเพ็ดเหลือน้ำอยู่ที่ 21.07 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบึงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบึงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ ยอมรับว่าระดับน้ำที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และพันธุ์ปลาในบึงบอระเพ็ดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทำให้พื้นที่อยู่อาศัยและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ลดน้อยลงไปด้วย

ล่าสุด แม้จะมีการสูบผันน้ำจากแม่น้ำน่าน เข้ามายังบึงบอระเพ็ด วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้มากนัก ล่าสุดได้เร่งขอความร่วมมือเกษตรกรรอบบึง ยุติการทำนาฤดูกาลใหม่ เพราะมีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะขาดแคลนน้ำเสียหายได้

บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ ถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งชมนกน้ำที่สำคัญ 1 ใน 9 แห่งของโลก และยังเป็นพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูน้ำหลาก 2 ปีก่อน บึงบอระเพ็ดประสบวิกฤตภัยแล้ง หนักที่สุดในรอบ 30 ปี เพราะมีปริมาณน้ำในบึงไม่ถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้สถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานก็ทำให้บึงบอระเพ็ดสุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอีกครั้ง